Trang 133, kết quả từ 1321 tới 1330 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lương Văn Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Thịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 6/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thiên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 25/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 7/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 19/4/1962, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Trần Văn Thảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 5/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sửu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sửu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Nguyễn Công Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Tân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 16/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Hoàng Văn Tháp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Tháp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 15/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Lê văn Khoắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê văn Khoắc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sửu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sửu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 8/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh

1...128129130131132133134135136...74341