Trang 135, kết quả từ 1341 tới 1350 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Phước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Phước, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Lê Văn Ghi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Ghi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 1960, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Ngô Văn Hữu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Hữu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Ngô Văn Đời

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Đời, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Lê Văn Phối

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Phối, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Huỳnh Văn Cẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Cẩn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/10/1964, hiện đang yên nghỉ tại Thành Triệu - Xã Thành Triệu - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Võ Văn Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Đức, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Nguyễn văn Đã

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Đã, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Huỳnh Văn Cấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Cấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Huỳnh Văn Cầm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Cầm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại Long Mỹ - Xã Long Mỹ - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre

1...130131132133134135136137138...74341