Trang 134, kết quả từ 1331 tới 1340 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Dương Văn Thân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Thân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 8/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Đặng Hồng Lý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Hồng Lý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 15/5/1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tại, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 17/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Huỳnh văn mới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh văn mới, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Nguyễn văn Sính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Sính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 1964, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Đỗ Văn Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Hạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 23/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Ngô Văn Cẩm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Cẩm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Huỳnh Văn Cầu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Cầu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Võ Văn Vĩnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Vĩnh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Lê Văn Vuông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Vuông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh

1...129130131132133134135136137...74341