Trang 1337, kết quả từ 13361 tới 13370 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chín

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chín, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 15/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phan Văn Phụng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Phụng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 19/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phan Văn Thỉ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Thỉ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 26/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Quang Thóc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Thóc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 10/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Quang Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Đức Phụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Phụ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1917, hi sinh 21/10/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trương Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 26/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Khắc Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Khắc Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 30/5/1980, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Văn Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 28/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phan Văn Khanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Khanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 10/9/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...133213331334133513361337133813391340...74341