Trang 1339, kết quả từ 13381 tới 13390 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Vẽ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Vẽ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Năng Kỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Năng Kỳ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 29/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phòn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phòn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hà Huy Hiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Huy Hiệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 21/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Vui

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Vui, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phon

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phon, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/1/1952, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phối

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phối, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phồi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phồi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại Hưng Nhượng - Xã Hưng Nhượng - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phon

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phon, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại Lương Quới - Xã Lương Quới - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre

1...133413351336133713381339134013411342...74341