Trang 1340, kết quả từ 13391 tới 13400 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Vũ Văn Ngọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Ngọ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Nhi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Nhi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đỗ Văn Biển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Biển, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Mãn Tý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Mãn Tý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Bùi Xuân Chu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Xuân Chu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Bùi Huy Hinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Huy Hinh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Khanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Khanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 28/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Văn Lai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Lai, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Văn Lưỡng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Lưỡng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 9/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Văn Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Đức, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...133513361337133813391340134113421343...74341