Trang 1342, kết quả từ 13411 tới 13420 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Ngô Hải Yến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Hải Yến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 27/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đ/c: Mạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đ/c: Mạnh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Duy Thọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Thọ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Thuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thuân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Cao Bình Phường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Bình Phường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Song

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Song, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đỗ Xuân Chanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Xuân Chanh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Văn Thuỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Thuỳ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 28/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quang, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trương Văn Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Long, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...133713381339134013411342134313441345...74341