Trang 1341, kết quả từ 13401 tới 13410 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Xuân Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Ba, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 30/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Thế Khánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thế Khánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Tấn Kha

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Tấn Kha, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 28/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đinh Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đ/c: Chánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đ/c: Chánh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đinh Tiến Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Tiến Đạt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 27/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Minh Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Minh Tùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 30/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Đức Trí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đức Trí, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 28/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Quyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Quyết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 6/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...133613371338133913401341134213431344...74341