Trang 137, kết quả từ 1361 tới 1370 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Rai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Rai, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngói

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngói, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1963, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Trịnh Thế Cung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Thế Cung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Ngô Văn Khinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Khinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 1945, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Năng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Năng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1963, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn lướt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn lướt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1907, hi sinh 14/12/1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Đặng văn Bạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng văn Bạc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Lê Thị Bạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Bạc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Đoàn Vă Xích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Vă Xích, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1951, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Đỗ Văn Chạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Chạnh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh

1...132133134135136137138139140...74341