Trang 1343, kết quả từ 13421 tới 13430 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đồng Chí : Nguyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng Chí : Nguyên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Gia Nhân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Gia Nhân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Thành Tô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thành Tô, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 7/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Vấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Vấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 8/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quynh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quynh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 19/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Văn Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Phúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 20/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Mạnh Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Mạnh Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 29/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Văn Nhuần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Nhuần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 10/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Hoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Hoa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 30/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 9/7/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...133813391340134113421343134413451346...74341