Trang 1344, kết quả từ 13431 tới 13440 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Quỳnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Quỳnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Duận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Duận, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đỗ Ngọc Hợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Ngọc Hợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 9/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Kim Hai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Kim Hai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 26/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phó

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phó, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Phan Đình Thuần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Đình Thuần, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hoàng Đình Triệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đình Triệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 28/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phan Văn Hiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Hiếu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 7/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phó

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phó, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phó

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phó, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre

1...133913401341134213431344134513461347...74341