Trang 1345, kết quả từ 13441 tới 13450 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phô, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/11/1965, hiện đang yên nghỉ tại Hồ Cỏ - Xã Thạnh Hải - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Pho

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Pho, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Tân Xuân - Xã Tân Xuân - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Lê Viễn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Viễn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 27/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phan Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Sinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 5/10/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phan Toàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Toàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 29/11/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Ân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 15/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 19/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phan Thị Hoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thị Hoa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 8/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phan Trữ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Trữ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 23/3/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phan Thị Thắm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thị Thắm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 15/6/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...134013411342134313441345134613471348...74341