Trang 1364, kết quả từ 13631 tới 13640 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Bình Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bình Minh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đinh Văn Hợp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Hợp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Huy Liệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Huy Liệu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phan Văn Tý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Tý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Vũ Văn Hữu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Hữu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Hưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hưu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Viết Nuôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Viết Nuôi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Vương Văn Toàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vương Văn Toàn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phan Đại Hoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Đại Hoa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phan Đức Nhuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Đức Nhuận, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...135913601361136213631364136513661367...74341