Trang 1366, kết quả từ 13651 tới 13660 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phán, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trương Văn Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Bình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Huệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Huệ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Đức Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đức Thịnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lương Viết Sử

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Viết Sử, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Ma Cao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ma Cao, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hoàng Như Quyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Như Quyền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Xăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xăng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...136113621363136413651366136713681369...74341