Trang 1367, kết quả từ 13661 tới 13670 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Ngư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Ngư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đỗ Văn Kha

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Kha, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phát, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại Lương Phú - Xã Lương Phú - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đài, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Pháo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Pháo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Tiên Thủy - Xã Tiên Thủy - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phát, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/1/1961, hiện đang yên nghỉ tại Phước Long - Xã Phước Long - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Bùi Bá Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Bá Đạt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/9/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phận, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/7/1978, hiện đang yên nghỉ tại Giồng Trôm - Xã Tân Thanh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Long, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đỗ Duy Chuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Duy Chuyên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...136213631364136513661367136813691370...74341