Trang 1368, kết quả từ 13671 tới 13680 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quý, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phát, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Phạm Ngọc Báu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ngọc Báu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Dương Văn Thế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Thế, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Bùi Hữu Chuẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Hữu Chuẩn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 12/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Chinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Chinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hàn Minh Vụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hàn Minh Vụ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hồ Văn Mậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Mậu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Vũ Văn Khiếm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Khiếm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Văn Sen

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Sen, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...136313641365136613671368136913701371...74341