Trang 1369, kết quả từ 13681 tới 13690 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Tiến Bửu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Tiến Bửu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hứa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hứa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đỗ Bá Huyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Bá Huyền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Thức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Thức, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Vi Văn Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vi Văn Tuấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Đình Nhu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Nhu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Vương Đình Xá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vương Đình Xá, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Bùi Đình Lập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Đình Lập, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thụ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Đức Độ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đức Độ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...136413651366136713681369137013711372...74341