Trang 140, kết quả từ 1391 tới 1400 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Võ Văn Danh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Danh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 4/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Phao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phao, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Lê Văn Tám

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tám, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 2/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Võ Thị Gái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Thị Gái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Lê Văn Liệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Liệt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 12/7/1958, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Huỳnh Văn Bóng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Bóng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Võ Văn Khách

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Khách, nguyên quán chưa rõ, sinh 1917, hi sinh 1/1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Phan Văn Báo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Báo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Huỳnh Văn Bù

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Bù, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/2/1975, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh Phước - Xã Thạnh Phước - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Võ Văn Ni

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Ni, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh

1...135136137138139140141142143...74341