Trang 138, kết quả từ 1371 tới 1380 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đoàn Văn Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 1/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Trần Văn Thới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thới, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Tựa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tựa, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 25/12/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Trương Văn Sạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Sạch, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Đặng Văn Dã

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Dã, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 27/12/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Phạm Văn Kẹt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Kẹt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 27/12/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Đỗ Thị ánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Thị ánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Trần Văn Xăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Xăng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/12/1963, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Nguyễn Thị Linh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Linh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 18/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh

1...133134135136137138139140141...74341