Trang 139, kết quả từ 1381 tới 1390 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/12/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trúng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trúng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đuổi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đuổi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Cây

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cây, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Khanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Khanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Lê Văn Chét

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Chét, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 17/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Võ Thị Vui

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Thị Vui, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Ngó

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Ngó, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 30/8/1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Trần Văn Biểu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Biểu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Bé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bé, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh

1...134135136137138139140141142...74341