Trang 141, kết quả từ 1401 tới 1410 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Bững

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Bững, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/4/1951, hiện đang yên nghỉ tại Thới Thuận - Xã Thới Thuận - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Nguyễn Thị út

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị út, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Tống Văn Nhiễm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tống Văn Nhiễm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Bui

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Bui, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Huỳnh Văn Ca

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Ca, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Khánh Thạnh Tân - Xã Khánh Thạnh Tân - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Châu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Huỳnh Văn Xịn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Xịn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Sơn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Lý Kỳ Diệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Kỳ Diệu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Trần Văn Chánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Chánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 17/8/1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh

1...136137138139140141142143144...74341