Trang 142, kết quả từ 1411 tới 1420 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Trẫm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Trẫm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Báo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Báo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bổ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bổ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bạo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/1/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Định

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Định, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Đương Văn Kỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đương Văn Kỷ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Bùi Văn Nữ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Nữ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 1/12/1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 9/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tây

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tây, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 19/4/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đực, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 10/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh

1...137138139140141142143144145...74341