Trang 1419, kết quả từ 14181 tới 14190 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Viên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Viên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1915, hi sinh 10/2/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu An - Xã Triệu An - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Trọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Trọng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 30/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu An - Xã Triệu An - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Truôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Truôi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu An - Xã Triệu An - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Quang Huy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quang Huy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu An - Xã Triệu An - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Văn Thời

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thời, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu An - Xã Triệu An - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đỗ Văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu An - Xã Triệu An - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đạt, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu An - Xã Triệu An - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Ngô Văn Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Quý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu An - Xã Triệu An - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Võ Đại Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Đại Dương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu An - Xã Triệu An - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu An - Xã Triệu An - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...141414151416141714181419142014211422...74341