Trang 1420, kết quả từ 14191 tới 14200 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu An - Xã Triệu An - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mở

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mở, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu An - Xã Triệu An - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đoàn Sỹ Bê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Sỹ Bê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu An - Xã Triệu An - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đỗ Văn Số

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Số, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu An - Xã Triệu An - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Ngọc Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ngọc Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu An - Xã Triệu An - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hoàng Đức Vĩnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đức Vĩnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu An - Xã Triệu An - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đỗ Thanh Chiu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Thanh Chiu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu An - Xã Triệu An - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu An - Xã Triệu An - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Mai Xuân Luyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Xuân Luyến, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu An - Xã Triệu An - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Võ Chí Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Chí Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu An - Xã Triệu An - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...141514161417141814191420142114221423...74341