Trang 1421, kết quả từ 14201 tới 14210 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Trọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Trọng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu An - Xã Triệu An - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hỷ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu An - Xã Triệu An - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Ngọc Hiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Ngọc Hiệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 6/7/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hồ Đức Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Đức Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 6/5/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trương Hoa Thuý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Hoa Thuý, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu An - Xã Triệu An - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Đệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 15/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trương Nghiễm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Nghiễm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1907, hi sinh 12/5/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Thí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thí, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 14/5/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hoàng Toản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Toản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1915, hi sinh 16/7/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Ly

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ly, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 30/12/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...141614171418141914201421142214231424...74341