Trang 1422, kết quả từ 14211 tới 14220 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Hưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hưng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 4/9/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hồ Diên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Diên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 3/6/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trương Doãn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Doãn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1911, hi sinh 5/1957, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn văn Nuôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Nuôi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Đinh Hoành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Hoành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1899, hi sinh 17/4/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn O

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn O, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Trương Lạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Lạn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 9/11/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Thị Yến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thị Yến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1900, hi sinh 8/9/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nuôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nuôi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/4/1985, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Nguyễn Y

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Y, nguyên quán chưa rõ, sinh 1891, hi sinh 8/11/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...141714181419142014211422142314241425...74341