Trang 1423, kết quả từ 14221 tới 14230 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ny

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ny, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại An Thới - Xã An Thới - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nuôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nuôi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Nguyễn Thị Thí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Thí, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thiện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 15/3/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trương Xin

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Xin, nguyên quán chưa rõ, sinh 1915, hi sinh 4/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Tú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Tú, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 16/3/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Văn Thị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thị, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 11/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tửu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tửu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 9/2/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hồ Tưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Tưởng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 20/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đinh Trưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Trưng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1913, hi sinh 16/2/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...141814191420142114221423142414251426...74341