Trang 1424, kết quả từ 14231 tới 14240 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Công Thuỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Thuỳ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 12/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đinh Văn Toàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Toàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1906, hi sinh 17/4/1946, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trương Tấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Tấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1917, hi sinh 10/10/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phan Túc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Túc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 24/9/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trương Tặng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Tặng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 14/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phan Khăc Thí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Khăc Thí, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 2/3/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Hữu Thiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hữu Thiện, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Võ Hồng Tu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Hồng Tu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phan Khắc Tự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Khắc Tự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 3/3/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Hữu Tàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hữu Tàng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 20/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...141914201421142214231424142514261427...74341