Trang 1425, kết quả từ 14241 tới 14250 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Hữu Thiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hữu Thiên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 1/6/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Thị Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Tâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 13/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hồ Văn Tiếm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Tiếm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1904, hi sinh 3/2/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Tường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Tường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 3/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Toàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Toàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1912, hi sinh 3/3/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đỗ Thanh Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Thanh Tùng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Văn Biên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Biên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Trữ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trữ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 31/12/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 9/5/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Thưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thưởng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1898, hi sinh 4/8/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...142014211422142314241425142614271428...74341