Trang 1426, kết quả từ 14251 tới 14260 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hồ Văn Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Trung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 9/5/1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Thập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Thập, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 26/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trương Toản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Toản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Trinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Trinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 11/4/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sĩ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sĩ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hồ Sỏ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Sỏ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 22/12/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Tạ Quang Lục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Quang Lục, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Tuỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Tuỳ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 17/5/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hồ Văn Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Sinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 3/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trương Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...142114221423142414251426142714281429...74341