Trang 1427, kết quả từ 14261 tới 14270 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Anh Sĩ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Anh Sĩ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đỗng Văn Rần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Rần, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Phi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 11/5/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hồ Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 2/3/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Phùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Phùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1918, hi sinh 25/4/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hoàng Văn Mai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Mai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 20/6/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Ngân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 20/2/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phan Nghi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Nghi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 24/9/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 24/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trương Niệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Niệm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 5/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...142214231424142514261427142814291430...74341