Trang 1428, kết quả từ 14271 tới 14280 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hồ Mén

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Mén, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 2/3/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hồ Văn Nghiễm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Nghiễm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 3/3/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nuôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nuôi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/12/1961, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Núi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Núi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/11/1963, hiện đang yên nghỉ tại Hồ Cỏ - Xã Thạnh Hải - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nữa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nữa, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Trương Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Long, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 10/10/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Núc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Núc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/2/1948, hiện đang yên nghỉ tại Miểu Điền - Xã Tân Lợi Thạnh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Đinh Hữu Nghị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Hữu Nghị, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 15/10/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ NGuyễn Văn Nữa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ NGuyễn Văn Nữa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/1972, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre

1...142314241425142614271428142914301431...74341