Trang 1429, kết quả từ 14281 tới 14290 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đinh Văn Nậy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Nậy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 30/11/1946, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trương Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Lợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 30/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Lẫm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Lẫm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1902, hi sinh 20/12/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Công Liêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Liêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 15/5/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Khôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Khôi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 1/7/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hồ Liễn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Liễn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1917, hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đinh Văn Lượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Lượng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 19/8/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Minh Khai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Khai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đinh Công Lạng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Công Lạng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hồ Khắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Khắc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1896, hi sinh 15/2/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...142414251426142714281429143014311432...74341