Trang 1430, kết quả từ 14291 tới 14300 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Kiệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Kiệt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trương Đình Hiệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Đình Hiệt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 3/3/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hẹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hẹ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1916, hi sinh 9/11/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Dõng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Dõng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1917, hi sinh 9/2/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hưng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1916, hi sinh 24/5/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hạt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1908, hi sinh 30/4/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đinh Văn Hiểu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Hiểu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1911, hi sinh 3/3/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hồ Viết Huynh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Viết Huynh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 13/2/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Công Dỏ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Dỏ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 25/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trương Giáo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Giáo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 10/1/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...142514261427142814291430143114321433...74341