Trang 1431, kết quả từ 14301 tới 14310 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Hà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Hà, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trương Công Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Công Hạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Minh Dụng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Minh Dụng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 10/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Độ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Độ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 1/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Anh Đàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Anh Đàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Dư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Dư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 3/10/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Hồng Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hồng Đức, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Đa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1912, hi sinh 15/4/1946, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hoàng Đình Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đình Đạt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 30/4/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đạt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/9/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...142614271428142914301431143214331434...74341