Trang 1432, kết quả từ 14311 tới 14320 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lại Nguyên Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lại Nguyên Đạt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trương Đoán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Đoán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1916, hi sinh 24/9/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đạt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 13/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Văn Định

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Định, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 17/5/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Văn Dung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Dung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1918, hi sinh 3/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Đốc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đốc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 24/12/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đinh Văn Dự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Dự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 4/3/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Hoàng Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hoàng Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 9/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Dê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Dê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1910, hi sinh 14/5/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Duy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1897, hi sinh 2/9/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...142714281429143014311432143314341435...74341