Trang 1433, kết quả từ 14321 tới 14330 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hồ Văn Cừ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Cừ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 15/10/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Văn Dụng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Dụng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 15/5/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Văn Cầu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Cầu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1904, hi sinh 17/5/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trương Chỉ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Chỉ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 24/9/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cật, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 1/7/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cừ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cừ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 4/9/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Đức Chiếm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đức Chiếm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1918, hi sinh 12/5/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nữa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nữa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại Thới Thuận - Xã Thới Thuận - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nữa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nữa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Khánh Thạnh Tân - Xã Khánh Thạnh Tân - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nữa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nữa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre

1...142814291430143114321433143414351436...74341