Trang 1434, kết quả từ 14331 tới 14340 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nữa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nữa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/9/1988, hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nữa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nữa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/12/1983, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Lê Đức Cháu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đức Cháu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 2/6/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Quang Chư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Chư, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Bách

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Bách, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 23/12/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Thị Bờ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Bờ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 6/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trương Văn Cầu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Cầu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1911, hi sinh 14/5/1956, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Dương Văn Chung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Chung, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Bích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Bích, nguyên quán chưa rõ, sinh 1917, hi sinh 12/2/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Tiên Chi (Lai)

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiên Chi (Lai), nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...142914301431143214331434143514361437...74341