Trang 1435, kết quả từ 14341 tới 14350 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Bé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Bé, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 13/2/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hồ Văn Ang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Ang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 6/4/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn ái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn ái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 6/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Độ - Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Thìn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thìn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 1/7/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Võ Kích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Kích, nguyên quán chưa rõ, sinh 1904, hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đồng chí Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng chí Nam, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Thích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thích, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Minh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Bùi Xuân Cáp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Xuân Cáp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 21/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phan Canh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Canh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/3/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...143014311432143314341435143614371438...74341