Trang 1436, kết quả từ 14351 tới 14360 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Viết Lãng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Viết Lãng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Viết Bảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Viết Bảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 31/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Tạ Đình Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Đình Thắng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Hai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Hai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 30/5/1976, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 10/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Võ Hậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Hậu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 3/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Anh Sô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Anh Sô, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 7/9/1980, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thọ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Hiễn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Hiễn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 7/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Thị Dỏ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Dỏ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 24/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...143114321433143414351436143714381439...74341