Trang 1437, kết quả từ 14361 tới 14370 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 11/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Thành Công

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thành Công, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Thị Loan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Loan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 6/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần á

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần á, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 6/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Công Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 13/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Công Thế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Công Thế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 5/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Ngô Xuân Trường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Xuân Trường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 22/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 24/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Văn Miên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Miên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 20/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Công Mão

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Mão, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 19/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...143214331434143514361437143814391440...74341