Trang 1439, kết quả từ 14381 tới 14390 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Xuân Khôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Khôi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 1960, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Sùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Sùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 5/7/1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1961, hiện đang yên nghỉ tại Phú Túc - Xã Phú Tức - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nồn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nồn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nông, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/11/1983, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nốp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nốp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Miểu Điền - Xã Tân Lợi Thạnh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Nguyễn Điệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Điệt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 21/5/1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nôm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nôm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh Phước - Xã Thạnh Phước - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Lê Quang Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 26/6/1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Diệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Diệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 20/5/1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...143414351436143714381439144014411442...74341