Trang 1440, kết quả từ 14391 tới 14400 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đỗ Cáo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Cáo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1916, hi sinh 27/5/1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Quý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 10/5/1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đỗ Sỹ Tình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Sỹ Tình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 5/5/1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Hữu Tý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hữu Tý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 15/10/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Công Phác

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Phác, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 10/11/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Doàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Doàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1916, hi sinh 3/6/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Võ Dã

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Dã, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 30/12/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Ngô Tính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Tính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 25/6/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Văn Giải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Giải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 30/9/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Chắt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Chắt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1915, hi sinh 4/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...143514361437143814391440144114421443...74341