Trang 1441, kết quả từ 14401 tới 14410 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Trái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Trái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 25/9/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Lạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Lạn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 13/8/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Công Bàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Bàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 7/5/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 30/2/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Quang Phạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Phạn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Công Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Lộc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 3/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Nghị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Nghị, nguyên quán chưa rõ, sinh 1915, hi sinh 27/4/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Chước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Chước, nguyên quán chưa rõ, sinh 1900, hi sinh 10/3/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Quang Thán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Thán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 10/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Khôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Khôn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1908, hi sinh 7/10/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...143614371438143914401441144214431444...74341