Trang 1443, kết quả từ 14421 tới 14430 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Võ Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 25/3/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Quang Lân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Lân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1914, hi sinh 12/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hước, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 15/10/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Méo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Méo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 9/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Ngọc Tuế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Ngọc Tuế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 10/8/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Quang Tiếp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Tiếp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 8/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Quang Sản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Sản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 1/8/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Cũ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Cũ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 23/3/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Sắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Sắc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 28/6/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Công Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 1/7/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...143814391440144114421443144414451446...74341