Trang 1444, kết quả từ 14431 tới 14440 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Nam, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 3/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Công Thê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Thê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 15/8/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Quang Nghị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Nghị, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 25/2/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 16/2/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nổi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nổi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại Miểu Điền - Xã Tân Lợi Thạnh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nổi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nổi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Sô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Sô, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 30/12/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nơi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nơi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/4/1950, hiện đang yên nghỉ tại Hưng Phong - Xã Hưng Phong - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nơi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nơi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/7/1973, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Trần Hợp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hợp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1917, hi sinh 12/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...143914401441144214431444144514461447...74341