Trang 1446, kết quả từ 14451 tới 14460 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Cửu Thuỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Cửu Thuỳ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 11/4/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Tâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 25/12/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Quang An

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang An, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 12/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Sung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Sung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1914, hi sinh 17/11/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Châu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1909, hi sinh 7/11/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Võ Toại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Toại, nguyên quán chưa rõ, sinh 1905, hi sinh 10/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Quang Trầm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Trầm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 10/7/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Công Sỏ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Sỏ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1908, hi sinh 10/9/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Quang Thưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Thưởng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 10/7/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Văn Quế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Quế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1908, hi sinh 3/8/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...144114421443144414451446144714481449...74341