Trang 1445, kết quả từ 14441 tới 14450 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Duệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Duệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 31/12/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nối

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nối, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại Lương Quới - Xã Lương Quới - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Đỗ Sửu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Sửu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 10/12/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Thuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thuyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 2/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 10/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đỗ Cầm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Cầm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 25/12/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tịch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tịch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 10/7/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Bường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Bường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 25/12/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1918, hi sinh 11/9/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Quang Khôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Khôi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1917, hi sinh 26/6/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...144014411442144314441445144614471448...74341