Trang 1447, kết quả từ 14461 tới 14470 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hồ Văn Túc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Túc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1903, hi sinh 10/6/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Phiếm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phiếm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 6/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Tải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Tải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 20/5/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Ngô Phú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Phú, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 12/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Miêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Miêu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 28/2/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Võ Văn Hoài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Hoài, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 26/12/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Ngô Xuân Dơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Xuân Dơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1917, hi sinh 21/3/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Hữu Thi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hữu Thi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 20/3/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Bổn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Bổn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1907, hi sinh 25/12/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Dư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Dư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 13/2/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...144214431444144514461447144814491450...74341