Trang 1448, kết quả từ 14471 tới 14480 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Giai Thuyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Giai Thuyết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 12/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Hữu Sắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hữu Sắc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 30/12/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Hữu Định

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hữu Định, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 1/8/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Côn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Côn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 24/4/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Tháo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Tháo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1903, hi sinh 2/7/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Hữu Cháu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hữu Cháu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 18/5/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trú, nguyên quán chưa rõ, sinh 1909, hi sinh 10/7/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Quang Huệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Huệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 20/2/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Khoan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Khoan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1913, hi sinh 2/2/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thại, nguyên quán chưa rõ, sinh 1900, hi sinh 3/2/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...144314441445144614471448144914501451...74341